Impressum

Izdavač:
Balkoteka d.o.o

Adresa:
2 Tuzlanske brigade 82.
75000 Tuzla, BiH
Telefon: 035 251 235

Glavni i odgovorni urednik:
Amer Šešić

Urednici i novinari:
Amina Čičkušić, Muamer Belić, Mirza Hadžiosmanović, Luka Bepić, Amna Alić, Emina Melimović

Fotoreporter:
Asmir Rogić

Direktor:
Adnan Čaušević

Mail:
[email protected]